Garantie

Mocht het door u aangekochte non-food product binnen twee jaar na aankoop gebreken vertonen, zorgen wij voor reparatie of vervanging, te onzer beoordeling.

Natuurlijk wel onder de conditie dat het product is gebruikt volgens de gebruiksvoorschriften zoals deze bij aankoop golden.

Onze producten zijn - tenzij uitdrukkelijk anders vermeld - bestemd voor huishoudelijke doeleinden. Op onze producten en leveringen is het Nederlands recht van toepassing.


Top