Dank voor uw bezoek aan de webshop van De peperwinkel van Global food and spices. Global Food and spices is een zelfstandige onderneming die zich bezighoudt met de in- en verkoop van voedingswaren, in het bijzonder specerijen. De website en haar content zijn eigendom van Global food and spices.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desalniettemin kan het voorkomen dat er fouten op de site voorkomen, denk aan spellings- of taalfouten, of foutieve vertalingen, de site is immers in vier talen gesteld. In geval van twijfel prevaleert de originele Nederlands tekst. Wij stelen het op prijs wanneer u ons bericht wanneer u ongelukkige of zelfs storende fouten op de site signaleert. Laat ons dit dan weten door het sturen van een berichtje via het contactformulier. Met dank.

Met uitzondering van de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Global food and spices. Een uitzondering vormt het downloaden en printen van de informatie op deze website uitsluitend voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.