Retourzending - this text is only avaible in Dutch

De Nederlandse wetgeving voorziet in de mogelijkheid om door een internetwinkel geleverde artikelen zonder opgaaf van reden terug te zenden, zelfs van de order af te zien. Bederfelijke voedingswaren, ook onze specerijen, zijn hiervan om hygiënische redenen (voedselveiligheid) uitgezonderd. Desalniettemin kan het voorkomen, dat u ontevereden bent over die aankoop. Neem in dat geval contact met ons op.

De regeling voorziet in een bekoelingstermijn van 14 kalenderdagen na levering. 

Daarnaast kan een artikel beschadigd ontvangen worden. Dat kan ook het geval zijn met voedingswaren. Wanneer een product beschadigd arriveert, dient u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen via het klachtenformulier op de site. Wij verzoeken u dringend om een foto of foto's te maken waaruit de aard en omvang van de schade blijkt, ook van de verpakking.  

Accepteer - om onnodige kosten te vermijden -  geen zichtbaar beschadigde transportverpakking zonder u er van vergewist te hebben, dat de inhoud onbeschadigd is.

Er zijn in bovengenoemde gevallen twee opties: u ziet af van de order, of u stelt prijs op vervanging van het product, de producten, al dan niet in een andere versie. In het tweede geval zullen we zorgen voor onmiddellijke verzending daarvan, d.w.z. direct na ontvangst van de retourzending, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Eventuele prijsverschillen in uw voordeel worden onmiddellijk met u verrekend, in geval van bijbetaling ontvangt u vooraf van ons een aanvullende order met betalingsverzoek. Uw nieuwe artikel zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvullende betaling aan u toegezonden worden.

Voorwaarden voor retourneren: 

- er wordt door u beroep gedaan op het wettelijk recht een product/de producten te retourneren; u doet hiervan binnen 14 kalenderdagen na onvangst van uw bestelling schriftelijk melding, bij voorkeur via het contactformulier op de site;
- om aanspraak te doen op deze regeling is het te retourneren artikel of zijn de te retourneren artikelen schoon, compleet en onbeschadigd;
- in afwijking hiervan is het u toegestaan een product te testen, zoals in een fysieke winkel het geval zou zijn geweest, maar niet het  uitgebreid te testen. Is dat laatste het geval (geweest), dan is de regeling niet (meer) van toepassing, maar kunt u zich bij een optredend defect normaal gesproken beroepen op garantie;
- het artikel is sowieso niet gebruikt.

Nadat u ons bericht heeft van uw wens een product, producten op grond van deze regeling te retourneren, ontvangt u van ons de benodigde retourbescheiden, waaronder een retourformulier. Hiermee kunt u de bestelling geheel of gedeeltelijk retourneren met dezelfde transporteur als die de levering verzorgde.

De kosten van de retourzending zijn in dit geval voor rekening van de winkel. De zending vindt plaats voor uw risico, u dient er er voor te zorgen dat het product/de producten deugdelijk is verpakt (indien mogelijk in de originele verpakkingen) en op de juiste wijze geadresseerd. Zorg ervoor dat oude adreslabels zijn verwijderd !

- u zend een product dat door ons in fabrieksverpakking is gezonden terug in die originele verpakking, die onbeschadigd en niet beschreven is;
- u verzend het retourpakket uiterlijk vijf werkdagen na de ontvangst van de verzendbescheiden;
- u maakt daarbij gebruik van de verzendbescheiden en de retourzending gaat vergezeld van het retourformulier,

- Let op: U kunt geen aanspraak maken op vergoeding van extra verzendkosten wanneer de verzending fout verloopt doordat de verpakking voorzien is van het oorspronkelijke aan u gerichte adreslabel!

Retourzendingen vanuit het buitenland

Tenzij anders vermeld, zijn de retourkosten vanuit het buitenland, anders dan in geval van aangetoonde garantiegevallen of in geval van aantoonbare leveringsfouten, voor rekening van de klant. De retourzending wordt hoe dan ook in overleg met de klantenservice van de winkel georganiseerd. 

Restitutie wegens retourzending

U heeft bij een wettelijke retourzending recht op vergoeding van de volledige aankoopprijs van het product/de producten, tenzij de retourzending later dan vijf werkdagen na ontvangst van de verzendbescheiden door u is verzonden, en/of er sprake is van nieuwe beschadiging (zoals door onzorgvuldig verpakken), aantoonbare beschadiging of vervuiling door gebruik of onzorgvuldige behandeling van het product, dit ter beoordeling van de winkel. De winkel behoudt zich het recht voor in die gevallen slechts een naar redelijkheid vast te stellen gedeelte van de aanschafprijs te vergoeden.

Wij streven ernaar de restitutie binnen twee werkdagen, doch uiterlijk vijf kalenderdagen na ontvangst van uw retour aan u over te maken. Top