Herroepingsrecht

De wetgever heeft voorzien in de mogelijkheid om door een internetwinkel geleverde artikelen zonder opgaaf van reden aan de winkel terug te zenden en van de order af te zien. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd, de periode waarbinnen daar aanspraak kan worden gedaan, wordt de bekoelingstermijn (bedenktijd) genoemd.

De wet voorziet in een bekoelingstermijn van veertien kalenderdagen na levering. Maar let op. Specerijen worden in dit verband beschouwd als bederfelijke voedingswaren en zijn om hygiënische redenen (voedselveiligheid) van het herroepingsrecht uitgesloten.

Hoe werkt het ?

Op grond van het herroepingsrecht heeft u de mogelijkheid af te zien van aankoop en het aankoopbedrag terug te vragen, danwel een vervangend product te vragen. Mocht u voor het laatste kiezen, dan zorgen wij - onder voorbehoud van beschikbaarheid - voor onmiddellijke verzending daarvan na ontvangst van de retourzending.

Eventuele prijsverschillen in uw voordeel worden onmiddellijk met u verrekend door middel van terugstorting. In geval van bijbetaling ontvangt u van ons een aanvullende order met betalingsverzoek. Uw nieuwe artikel zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvullende betaling aan u toegezonden worden. In beide gevallen ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van de afspraken.

Nadat u binnen de bekoelingstermijn hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, heeft u  opnieuw veertien kalenderdagen de tijd om uw aankoop terug te sturen, mits ongebruikt en onbeschadigd en met inachtneming van onderstaande spelregels voor retourzending.

Wanneer u een beroep doet op het herroepingsrecht, sturen wij u per ommegaande per mail een bevestiging van uw melding, vergezeld van een creditfactuur en een retoursticker. U heeft op grond van het herroepingsrecht recht op teruggave van de kosten van aankoop van de/het desbetreffend(e) product(en) inclusief de daarvoor betaalde tegemoetkoming van de handling- en verzendkosten, indien de herroeping niet alle ontvangen producten betreft naar rato.

Wij berekenen een vergoeding voor de handling en verzending van retourzendingen binnen Nederland van €3,00 en €6,00 voor retourzendingen vanuit elk van de EU-landen. Deze kosten worden in mindering gebracht op de terugbetaling.

Uiterlijk vijf werkdagen nadat wij het product terug ontvangen hebben, betalen wij u het aankoopbedrag terug of leveren u een vervangend product. Houdt u aan de spelregels voor retourzending:

1. Het product is niet gebruikt

Het is iedere koper geoorloofd een product op werking te beoordelen. Dit wordt niet als ‘gebruikt’ beschouwd mits de beoordeling met zorg heeft plaats gevonden. Het product mag bijvoorbeeld niet beschouwd zijn om het uitgebreid te testen. In het geval van de pepermolens betekent dit dat deze geprobeerd mogen worden zonder specerijen.

2. Het product is onbeschadigd.

Dit spreekt voor zich. Wanneer u het product beschadigd ontvangen hebt, neemt u direct na ontvangst  contact met ons op via ons contactformulier of per telefoon met de helpdesk. 

3. Het product wordt deugdelijk verpakt en correct gefrankeerd verzonden

U gebruikt hiervoor in beginsel de originele verpakking. U ontvangt van ons een retoursticker die is gebaseerd op het formaat van het door ons gebruikte pakket, van de zelfde transporteur.  

Wij vragen van u om het verzendbewijs af te drukken, op het pakket te bevestigen en dat bij een bezorgpunt van PostNL danwel DHL af te leveren. Zodra het pakket door het bezorgpunt is geaccepteerd, valt de verzending onder onze verantwoordelijkheid, mits het product deugdelijk is verpakt !

Wij accepteren geen pakketten die bezwaard zijn met strafport. Gebruik een briefpakketzegel daarom niet voor de verzending van een (groter) pakket. Wij behouden ons het recht voor strafport met uw terugbetaling te verrekenen. 

Neem in geval van twijfel altijd contact op met onze helpdesk.