Wilde peper

Onder wilde pepers verstaan we alle pepers die in het wild groeien, ook als ze in het wild worden verbouwd. Zoals de 'semi-wilde' pepers, die tegen bestaande bomen in het bos worden aangeplant. Bij geen van deze pepers wordt gebruik gemaakt van meststoffen en/of bestrijdingsmiddelen.

Wilde en semi-wilde peper

Actieve filters